Vyhlašuje se pro

CZ, SK

Finanční ocenění

150 000 Kč

Národní komise

Doc. MUDr. Jan Kotrlík, CSc., Prof. MUDr. Aleš Hep, DrSc., Doc. MUDr. Petr Hůlek, CSc., Doc. MUDr. Milan Lukáš, CSc., Doc. MUDr. Jiří Hoch, CSc., Doc. MUDr. Václav Jirásek, CSc., MUDr. Olga Komárková, As. MUDr. Věra Valtrová, CSc.

Vítězné práce

Doc. MUDr. Jan Bureš, CSc., prim. MUDr. Stanislav Rejchrt, Ph.D. et al. Vyšetření tenkého střeva a enteroskopický atlas. (monography)

MUDr. RNDr. Milan Kaška, Ph.D. et al. Pathomorphological Changes in Microcirculation of Pancreas during Experimental Acute Pancreatitis.

Doc. MUDr. Radan Brůha, CSc. et al. Intraluminal Brachytherapy and Selfexpandable Stents in Nonresectable Biliary Malignancies – The Question of Long-term Palliation.