Ochrana osobních údajů a použití Cookies

Stránky můžete používat, aniž byste sdělovali své osobní údaje, které Vás přímo identifikují. I když mohou Stránky obsahovat odkazy na další internetové stránky, zásady ochrany osobních údajů zde popsané na jiných internetových stránkách platit nemusí. Máte-li zájem o informace o způsobu sběru osobních údajů a jejich distribuci, kontaktujte přímo provozovatele konkrétních internetových stránek.

Ke sledování a statistiky návštěvnosti Stránek je využívána služba Google Analytics společnosti Google. Informace o sběru dat v rámci této služby naleznete na www.google.com/intl/cs/policies/privacy.

Pro přizpůsobení Stránek potřebám uživatelů a zvýšení efektivity Stránek jsou použity Cookies. Cookies jsou textové soubory, které mohou Stránky uložit do Vašeho zařízení, aby identifikovaly právě to zařízení, které se používá pro připojení ke Stránkám, anebo aby uložily informace potřebné pro fungování Stránek. Díky tomu, že můžete být při použití cookies jakožto tzv. síťových identifikátorů nepřímo identifikováni, řídíme se při jejich použití příslušnými právními předpisy, které upravují podmínky zpracování osobních údajů.

Při vstupu na Stránky Vás požádáme o udělení souhlasu s použitím takových cookies, které nejsou potřebné pro správné a bezpečné zobrazení Stránek a slouží především pro marketingové účely Společnosti. Pokud nám takový souhlas udělíte, můžete jej kdykoli později stejným způsobem jednoduše odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování cookies vycházející ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním ani možnost využití cookies, které jsou nezbytné pro správné a bezpečné zobrazení Stránek. Správu cookies umožňují také standardní webové prohlížeče. V rámci nastavení těchto prohlížečů můžete jednotlivé cookies mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu Vašeho prohlížeče.

Naše Společnost, která je správcem Vašich osobních údajů, může tyto údaje zpřístupnit smluvně pověřeným zpracovatelům, kteří se podílejí na správě a fungování Stránek. V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte práva dle zvláštních právních předpisů o zpracování osobních údajů, a to konkrétně právo na přístup k osobním údajům, jejich změnu, opravu či jejich doplnění. Dále máte právo na výmaz osobních údajů, pokud svůj souhlas odvoláte a nebude existovat žádný jiný právní důvod pro jejich další zpracování, a také právo na přenesení osobních údajů zpracovávaných na základě dobrovolně uděleného souhlasu. Svá práva můžete jednoduše uplatnit prostřednictvím kontaktního formuláře na Stránkách Společnosti. Stejným způsobem se můžete obracet na naši Společnost s jakýmikoli dalšími dotazy či připomínkami k podmínkám zpracování svých osobních údajů. Máte také právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.